FORGOT YOUR DETAILS?

Wyświetlacz Matrix ANZ-22 lub ANZ-122

Seria wyświetlaczy ANZ-22 przedstawia wyświetlacze Matrix, które składają się z platyny głównej, dwóch bloków LED-Matrix i szybki wyświetlacza LED. Wysokość cyfr wynosi 18 mm. Wyświetlacz Matrix ANZ-22 jest jednostką pasywną, wymagającą do zaprogramowania jednostkę centralną DAVID.

Jeżeli połączymy platynę Matrix ANZ-22 z platyną procesora PIC-111, powstanie wyświetlacz Matrix ANZ-122, który może być obsługiwany poprzez dowolne sterowanie.

Do dyspozycji jest 14 wejść dla wizualizacji pozycji kabiny, strzałka w górę, strzałka w dół, jak również tekst przewijalny.

Dla wyświetlacza Matrix ANZ-22 lub ANZ-122 jest do dyspozycji szybka Matrix. Szybka wyświetlacza typu J obejmuje powierzchnie o wymiarach 26 x 18 mm (S x W) i jest dostępna w szarym kolorze.

Wyświetlacz Matrix ANZ-32 lub ANZ-132

Seria wyświetlaczy ANZ-32 przedstawia wyświetlacze Matrix, które składają się z platyny głównej, dwóch bloków LED-Matrix i szybki wyświetlacza LED. Wysokość cyfr wynosi 30 mm. Wyświetlacz Matrix ANZ-32 jest jednostką pasywną, wymagającą do zaprogramowania jednostkę centralną DAVID.

Jeżeli połączymy platynę Matrix ANZ-32 z platyną procesora PIC-111, powstanie wyświetlacz Matrix ANZ-132, który może być obsługiwany poprzez dowolne sterowanie.

Do dyspozycji jest 14 wejść dla wizualizacji pozycji kabiny, strzałka w górę, strzałka w dół, jak również tekst przewijalny.

Dla wyświetlacza Matrix ANZ-32 lub ANZ-132 są do dyspozycji dwie szybki Matrix. Szybka wyświetlacza typu G obejmuje powierzchnie o wymiarach 46 x 32 mm (S x W) i jest dostępna w szarym kolorze, natomiast szybka wyświetlacza typu H obejmuje powierzchnie o wymiarach 46 x 50 mm (S x W) i jest dostępna w szarym kolorze.

Wyświetlacz Matrix ANZ-33 lub ANZ-133

Seria wyświetlaczy ANZ-33 przedstawia wyświetlacze Matrix, które skłaadają się z platyny głównej, trzech bloków LED-Matrix i szybki wyświetlacza LED. Wysokość cyfr wynosi 30 mm. Wyświetlacz Matrix ANZ-33 jest jednostką pasywną, wymagającą do zaprogramowania jednostkę centralną DAVID.

Jeżeli połączymy platynę Matrix ANZ-33 z platyną procesora PIC-111, powstanie wyświetlacz Matrix ANZ-133, który może być obsługiwany poprzez dowolne sterowanie.

Do dyspozycji jest 14 wejść dla wizualizacji pozycji kabiny, strzałka w górę, strzałka w dół, jak również tekst przewijalny. Dla wyświetlacza Matrix ANZ-33 lub ANZ-133 są do dyspozycji dwie szybki Matrix.

Szybka wyświetlacza typu A obejmuje powierzchnie o wymiarach 54 x 77 mm (W x S) i jest dostępna w szarym kolorze, natomiast szybka wyświetlacza typu B obejmuje powierzchnie o wymiarach 54 x 99 mm (W x S) i jest dostępna w szarym kolorze.

Wyświetlacz Matrix ANZ-52 lub ANZ-152

Seria wyświetlaczy ANZ-52 przedstawia wyświetlacze Matrix, które składają się z platyny głównej, dwóch bloków LED-Matrix i szybki wyświetlacza LED. Wysokość cyfr wynosi 54 mm. Wyświetlacz Matrix ANZ-52 jest jednostką pasywną, wymagającą do zaprogramowania jednostkę centralną DAVID.

Jeżeli połączymy platynę Matrix ANZ-52 z platyną procesora PIC-111, powstanie wyświetlacz Matrix ANZ-152, który może być obsługiwany poprzez dowolne sterowanie.

Do dyspozycji jest 14 wejść dla wizualizacji pozycji kabiny, strzałka w górę, strzałka w dół, jak również tekst przewijalny. Dla wyświetlacza Matrix ANZ-52 lub ANZ-152 są do dyspozycji dwie szybki Matrix.

Szybka wyświetlacza typu A obejmuje powierzchnie o wymiarach 54 x 77 mm (W x S) i jest dostępna w szarym kolorze, natomiast szybka wyświetlacza typu B obejmuje powierzchnie o wymiarach 54 x 99 mm (W x S) i jest dostępna w szarym kolorze.

Wyświetlacz Matrix ANZ-53 lub ANZ-153

Seria wyświetlaczy ANZ-53 przedstawia wyświetlacze Matrix, które składają się z platyny głównej, trzech bloków LED-Matrix i szybki wyświetlacza LED. Wysokość cyfr wynosi 54 mm. Wyświetlacz Matrix ANZ-53 jest jednostką pasywną, wymagającą do zaprogramowania jednostkę centralną DAVID.

Jeżeli połączymy platynę Matrix ANZ-53z platyną procesora PIC-111, powstanie wyświetlacz Matrix ANZ-153, który może być obsługiwany poprzez dowolne sterowanie.

Do dyspozycji jest 14 wejść dla wizualizacji pozycji kabiny, strzałka w górę, strzałka w dół, jak również tekst przewijalny.

Szybka wyświetlacza typu C obejmuje powierzchnie o wymiarach 54 x 115 mm (W x S) i jest dostępna w szarym kolorze.

Platyna procesora PIC-111-102

Nowa jednostka procesora PIC-111 przetwarza pasywne wyświetlacze Matrix ANZ-22, -32, -33, -52 i -53 w jednostki aktywne. Napięcie zasilające modułu wynosi +24V DC. Charakterystykę wejść można ustawić pomiędzy poziomem wysokim (+24V) i poziomem niskim (0V). Pozycja kabiny może zostać ustawiona, jako 1 z N, kod binarny lub kod Gray. Do dyspozycji jest 14 programowalnych wejść. Ustawienia dokonuje się za pomocą programatora ręcznego HPG-60. Każde wejście może zostać zaprogramowane (pozycją kabiny, strzałami lub tekst przewijalny).

Wyświetlacz piętra: Do wyboru są 32 piętra, dla każdego piętra można ustawić dwie pozycje (puste miejsce - 0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ). Animacja cyfr jest do dowolnego ustawienia. Możemy zdecydować, czy tekst piętra ma się wyświetlić w formie przewijania lub ma zostać bezpośrednio wyświetlony.

Strzałki: Programowalne są funkcje „strzałka w górę” i „strzałka w dół”. Animacja strzałkami jest do regulowania. Możemy zdecydować czy strzałka ma się wyświetlać w formie przewijania lub ma zostać bezpośrednio wyświetlona.

Przewijanie tekstu: Programowalne są następujące teksty: „PRZECIĄŻENIE”, „EWAKUACJA”, „JAZDA STRAŻY POŻARNEJ”, „JAZDA SPECJALNA”, „WYŁĄCZONA”.

TOP